Условия

To'liq tushuntirishlar

Ushbu hujjat www.alzar.uz veb-saytidan foydalanish uchun umumiy qoida va shartlar haqida ma'lumot beradi. Uning veb-sahifalarini ko'zdan kechiruvchi har bir kishi ushbu shartlarga amal qilishi lozim. Veb-saytga kirish va undan foydalanish uchun shartlarni to'liq qabul qilish kerak. Agar shartlarni qabul qilmasangiz, iltimos, ushbu veb-saytdan foydalanmang. Veb-saytni ko'zdan kechiradigan har bir kishi, veb-saytni va uning barcha ma'lumotlarini noqonuniy maqsadda yoki amaldagi qonunga zid bo'lgan boshqa maqsadlar uchun ishlatmasligiga to'liq rozi bo'ladi. Babaev Jurabek Xidoyqtovich yakka tartobdagi tadbirkor (bundan keyin "AIzar”) har qanday vaqtda shartlarini o'zgartirish mumkin, va bu oldindan ogohlantirilmagan holda yuz berishi mumkin, foydalanuvchilar ushbu qoidalarni tez-tez tekshirib turishlari kerak. Har qanday yuqoridagi o'zgarishdan keyin veb-saytga kirish, ushbu qoidalarni to'liq qabul qilinganligidan dalolat beradi. Veb-sahifalardagi taqdim qilingan tovar va xizmatla yoki ularga tegishli alohida shartlar ham so'zsiz qabul qilinishi lozim.